در همه جهان، حوادث ترافیکی، یکی از دلایل اصلی هدر رفت منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی محسوب می­شود. تصادف­های منجر به مرگ، نیز یکی از مهم­ترین عوامل مرگ و میر محسوب می­شوند. متاسفانه ایران، با داشتن جمعیتی حدود یک درصد جمعیت جهان، دو درصد کل تصادفات را به خود اختصاص داده است. آمار کشته­شدگان بر اثر حوادث رانندگی در ایران، دو برابر و آمار مصدومین، دو برابر میانگین آمارهای جهانی است. سرعت زیاد، عامل بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی است. بر همین اساس، کنترل سرعت می­تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش زیان­های ناشی از تصادفات داشته باشد. سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی مجهز به دوربین­های ویژه­ای است که تصاویر دریافتی از اتومبیل­ها را به سیستم پردازشگر ارسال و پردازشگر سرعت تمامی خودروهای عبوری را ثبت می­کند و پلاک آنها را تشخیص می­دهد و در صورت غیرمجاز بودن سرعت خودرو عکس تهیه شده از خودروی متخلف را به مرکز مانیتورینگ ارسال می­نماید. البته می­توان تصویر و پلاک مربوط به تمام خودروهایی که از محل نصب سامانه عبور می­نمایند را نیز به مرکز ارسال نمود.

فهرست